Subsidiebeleid NOP ondoorzichtig

Emmeloord - In de gemeente Noordoostpolder is in 2015 voor circa € 9,5 miljoen aan structurele subsidies en voor bijna € 240.000 aan incidentele subsidies verstrekt.

De gemeente Noordoostpolder heeft de subsidieverstrekking op papier adequaat ingericht. Het beleid en de voorwaarden zijn vastgelegd en de raad wordt in staat gesteld te besluiten over de jaarlijks te verlenen subsidies. In de dagelijkse praktijk worden de richtlijnen voor de subsidieverstrekking door de betrokkenen uit de gemeentelijke organisatie niet één-op-één gevolgd. De pragmatische werkwijze, waarvoor binnen de gemeentelijke organisatie van Noordoostpolder is gekozen, onttrekt zich aan het zicht van de raad. Het bestuur en de organisatie van de gemeente worstelen met de uitdaging om verleende subsidies in verband te kunnen brengen met de beoogde maatschappelijke effecten. Dit is overigens een uitdaging die niet uniek is in de gemeente Noordoostpolder: ook andere gemeenten waar rekenkameronderzoek naar het subsidiebeleid is gedaan, worstelen met het sturen op maatschappelijke effecten. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeenteraad. De aanbevelingen moeten leiden tot een herijking van het subsidiebeleid. Het college van burgemeester en wethouders deelt de conclusies en geeft aan binnen een jaar de aanbevelingen aangepakt te hebben.