Automatisering van stuwen Noordoostpolder

Emmeloord - Met het automatiseren van de stuwen in de Noordoostpolder wil waterschap Zuiderzeeland de wateraanvoer in de polder optimaliseren.

In de Noordoostpolder het Waterschap in de zomer veel water in om de waterkwaliteit te verbeteren en de sloten op peil te houden. Hier valt veel energie te besparen door de verdeling van het water te automatiseren. Aan de Algemene Vergadering wordt dinsdag voorgesteld om de stuwen die het water verdelen te automatiseren. Daarmee wordt voorkomen dat meer water wordt ingelaten dan nodig is. Daardoor hoeft ook minder water te worden uitgepompt. De aanpak maakt deel uit van het Masterplan Duurzame Energie, dat dinsdag besproken wordt. Het plan stelt als doel in 2030 40 procent van de bemaling van Flevoland te realiseren met duurzame energie die Waterschap Zuiderzeeland zelf opwekt. Bemalen op zonne-energie Een deel van de energie voor de gemalen van Flevoland wil Zuiderzeeland met zonne-energie gaan opwekken. Er wordt voorgesteld drie zonprojecten voor de bemaling uit te voeren. Het gaat om 550 zonnepanelen op de daken van de gemalen Blocq van Kuffeler in Almere en Wortman in Lelystad. Voor gemaal Lovink (Harderhaven) ligt er een voorstel om een zonneweide met 600 panelen aan te leggen op de waterkering. Dit is dan de eerste zonneweide op een waterkering die rechtstreeks is aangesloten op een gemaal. Bemalen op windenergie In het Masterplan Duurzame Energie heeft het waterschap vastgelegd dat wordt gestreefd naar eigen windmolens op eigen terrein voor de bemaling. Op de waterkering heeft het waterschap de grond in eigendom. Ruimtelijke gezien zijn daar mogelijkheden voor windturbines. Het eigen waterveiligheidsbeleid van Waterschap Zuiderzeeland biedt daar echter vrijwel geen mogelijkheden voor. Landelijk is er een tendens om steeds meer naar waterkeringen te kijken als locatie voor windmolens. Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft vanuit deze redenen besloten een onderzoek te starten. In dat onderzoek wordt bekeken hoe windmolens te combineren zijn met robuuste dijken. Koudelevering vanuit gemalen Het is technisch mogelijk warmte en koude te winnen uit oppervlaktewater. Waterschap Zuiderzeeland heeft afgelopen jaar meegewerkt aan de verkenning van deze duurzame energiebron. Heel concreet kan dit worden toegepast bij gemaal Vissering op Urk. Vanuit dit gemaal kan het nabijgelegen bedrijventerrein worden voorzien van warmte en koude. Dit blijkt goed haalbaar en rendabel te zijn. Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft daarom besloten om hiermee verder te gaan en wil hier graag in samenwerken met bedrijven op Urk, energiebedrijven en met de gemeente Urk. Slim malen Ten slotte wordt samengewerkt met een aantal andere waterbeheerders, bedrijven en onderzoeksorganisaties aan een nieuwe wijze van aansturen van de gemalen: Slim malen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verbeterde neerslagvoorspellingen en het aanbod van duurzame energie op de energiemarkt. Door zoveel mogelijk te gaan bemalen als het aanbod van duurzame energie groot is en daardoor de prijs laag, wordt met de gemalen meegeholpen om balans te brengen in vraag en aanbod van energie. Zo wordt duurzaamheid gestimuleerd en wordt bespaard op de energiekosten. In 2017 start een proef met deze wijze van malen op gemaal Buma in Lemmer.