Geen welstandsvrij bouwen in buitengebied

Emmeloord - Mensen die (ver)bouwen in het buitengebied moeten zich houden aan regels van de Welstand.

VVD en Politieke Unie pleitten maandag voor ‘welstandsvrij’ bouwen, maar kregen onvoldoende steun van de andere partijen. Het punt lag op tafel bij de behandeling van de nieuwe Welstandsnota 2016. Daarin staat waaraan gebouwen in de kernen en de rest van de polder moeten voldoen. Omdat het oude beleid goed werkte, zijn er geen grote veranderingen doorgevoerd. Wel is er meer vrijheid in het buitengebied. Vernieuwende bouw en materialen zijn zeker mogelijk, al moet er een link blijven met het erfgoed van de Noordoostpolder. VVD en Politieke Unie zouden het liefst helemaal geen regels zien in het buitengebied. Volgens de partijen zijn mensen eerder geïnteresseerd in bouwen in de Noordoostpolder als ze volledig zelf mogen bepalen hoe een woning eruit ziet.