Alternatieven voor de streekbussen nodig

Emmeloord - Hoe blijven de polderdorpen bereikbaar als er steeds minder bussen rijden? Op initiatief van het CDA gaat de gemeente een nieuw concept bedenken en dat vervolgens in de praktijk uittesten.

Verantwoordelijk wethouder Poppe is blij met het amendement dat het CDA tijdens de behandeling van de begroting indiende. Dat brengt de situatie nog eens voor het voetlicht. De kans is groot dat de komende jaren veel buslijnen verdwijnen: de kosten stijgen en er zitten steeds minder passagiers in de bussen. Provincie Flevoland maakt ook weinig haast met mogelijke alternatieven, vindt Poppe. De wethouder vindt dat elke dorpsbewoner eenvoudig naar Emmeloord of een andere bestemming moet kunnen reizen. Daarom zijn alternatieve vervoersmiddelen nodig. ‘Slimme en innovatieve concepten’, noemt het CDA die. En dat moeten plannen zijn waarbij vrijwilligers niet het werk van betaalde krachten overnemen, vindt de SP. Tijdens dezelfde vergadering diende de Politieke Unie een motie in om het onderhoud in de openbare ruimte te verbeteren. Omdat de stemmen staakten bij 14 tegen 14, komt dat voorstel komende maand nogmaals in de gemeenteraad. Ook het college wil het onderhoudsniveau verbeteren, maar in de ogen van Politieke Unie niet voldoende.