Pleegouders gezocht in Flevoland

Lelystad - Vitree pleegzorg houdt donderdag 24 november om 20.00 uur aan de Kamp 40-30 in Lelystad een Informatieavond over pleegzorg.

Vitree zoekt voor heel Flevoland pleegouders! Pleegouders die voor een korte of langere tijd de opvoeding en verzorging op zich willen nemen van een kind dat niet meer thuis kan wonen. Voor kinderen van alle leeftijden (0 tot 18 jaar) zijn pleegouders nodig. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over diverse vormen van pleegzorg, zoals langdurige pleegzorg en crisis pleegzorg. Een ervaren pleegouder vertelt over haar praktijkervaringen. Tevens wordt uitleg gegeven over het traject om pleegouder te worden. Uiteraard is er ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor de avond kan via de website www.vitree.nl/pleegzorg of per e-mail aan pleegzorgflevoland@vitree.nl.