300 Arbeidsmigranten aan Kuinderweg

Luttelgeest - Aan de Kuinderweg 23 tussen Luttelgeest en Bant komt huisvesting voor  300 arbeidsmigranten.

B. en w. is positief over het plan dat voorziet in logiesgebouwen, een recreatiegebouw en een woning voor de beheerder, omlijst met een groensingel. Een klankbordgroep, met mensen uit de omgeving, heeft advies uitgebracht over de realisatie van deze vestiging. De klankbordgroep adviseert ook positief op het feit dat aanvrager Level One in één keer huisvesting voor 300 mensen wil realiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met door de hen aangedragen punten als verkeersveiligheid en de inrichting en het beheer van het park. Wethouder Wiemer Haagsma: 'De klankbordgroep van omwonenden heeft aangegeven dat ze vertrouwen heeft in de plannen van de initiatiefnemers. Vanwege die insteek van de betrokkenen ben ik bereid om de raad voor te stellen bij deze aanvraag af te wijken van de beleidsregel, die uitgaat van een groeimodel van 150 naar uiteindelijk 300 personen.'