Film voor jonge mantelzorgers

Emmeloord - In het kader van de Dag van de Mantelzorg gingen de jonge mantelzorgers woensdag gratis naar de film bij Movieskoop Emmeloord.

De kinderen tot 12 jaar konden kiezen uit de 3 films: ‘Trolls’,  ‘Heart Beat’ en ‘de Club van Sinterklaas’. Dit werd gewaardeerd door zowel de kinderen als de ouders/verzorgers. Donderdag was er voor de jonge mantelzorgers van 12 tot 23 jaar de mogelijkheid om naar de film te gaan. Zij konden kiezen uit: ‘Bridget Jones Baby’, ‘Hartenstrijd’ en ‘Doctor Strange’. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien in een situatie waarbij iemand uit het gezin zorg nodig heeft. Hierdoor kan een kind meer zorgtaken moeten doen of peinzen over de situatie. Speciaal voor hen zijn er bijeenkomsten om (h)erkenning  voor de situatie te hebben, een leuke bijeenkomst bij te wonen en hen een luisterend oor te bieden. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Stichting Carrefour i.s.m. vrijwilligers waardoor er maandelijks een bijeenkomst georganiseerd kan worden. Voor informatie of aanmelden zie www.carrefour.nu/jonge-mantelzorgers