PU eist beter onderhoud openbare ruimte

Emmeloord - Politieke Unie Noordoostpolder wil beter onderhoud van de openbare ruimte en het  openbaar groen. 

Volgens de fractie storen inwoners zich steeds meer aan toenemend zwerfvuil, en onkruid in perken en op trottoirs. Ook in april heeft de Politieke Unie al aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Toon van Steen; 'Nu er financieel ruimte is en ook het college in de aanbiedingsbrief schrijft dat ze meer wil investeren in de openbare ruimte, vindt onze fractie dat we duidelijke afspraken moeten maken.' Ze roept het college op stappen te ondernemen.