GroenLinks op de bres voor Flevolands landschap en natuur!

Emmeloord - Ontoegankelijke natuur, afgebroken takken op wegen, onnodige overlast voor aangrenzende agrarische bedrijven en een verslechterde waterhuishouding.

Dat is wat er dreigt als per 1 januari 2017 de vergoeding voor de beheerskosten van natuur en landschap voor sommige gebieden stopt. Om dit te voorkomen wil GroenLinks dat de provincie geld beschikbaar blijft stellen voor het beheer van alle natuur en landschap in Flevoland. “Flevoland heeft mooie natuur en een bijzonder landschap.” zegt GroenLinks fractievoorzitter Simon Miske. ”Om hier als Flevolanders van te kunnen blijven genieten is goed onderhoud noodzakelijk, nu en in de toekomst “. Vanaf 1 januari 2017 stopt de financiering door Provincie Flevoland van het beheer van natuur en landschap buiten het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het gaat om ongeveer 4500 ha. In andere provincies speelt dit probleem niet omdat zij wel de financiering continueren. Als er geen geld is voor het beheer zal de natuur en landschapselementen verrommelen. Dit kan zorgen voor afbrekende takken, wat gevaarlijk is voor wandelaars maar ook voor de verkeersveiligheid op wegen. Agrarische bedrijven krijgen meer last van schaduw en onkruidzaden. Maar ook de schouw door het Waterschap van tochten komt in het geding.  “Wat wij willen is een structurele en een gedragen oplossing voor het onderhoud van natuur en landschap”. Volgens GroenLinks is er jaarlijks naar schatting €400.000, - nodig als 75 procent van de beheerkosten worden vergoed.