Cultuurgeld voor jubileum Talmahof

Emmeloord - Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Stichting Vrienden Talmahof uit Emmeloord 2.500 euro toegekend ter ondersteuning van hun kunstwerk waarmee zij het 25 jarig bestaan van het verpleeghuis Talma Hof vieren.

Zij maken een sprekende fotocollage dat ‘Zorg in Beeld’ heet. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten krijgt € 2.500,- voor haar publicatie ‘Waardevol Waterloopbos; an oral history’.  Muziekvereniging Melodia uit Luttelgeest krijgt voor de aanschaf van pauken, leerling trombones en voor de renovatie van hun slagwerk een financiële ondersteuning van 2.500 euro. Urk De Stichting Urk in Wintersferen wordt ondersteund met een bedrag van  2.500 euro uit het fonds voor hun educatieproject met de naam ‘Barre winters en bloedreizen’. Ook aan de Stichting Het Goede Schip Urk is een bedrag uit het fonds toegekend. Deze 2.000 euro gaan zij inzetten voor het optuigen van hun muziektheaterproductie ‘Ode aan Lennaert Nijgh’.