Rotonde Emmeloord nog niet rond

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

De Commissie Woonomgeving besprak vorige week welke verbeteringen in het Emmeloord-centrum snel kunnen worden doorgevoerd. Een van de ‘quick wins’ is de realisatie van een rotonde op het punt Espelerlaan – KJ-Straat – Onder de Toren. Die stond al lang in de planning, maar in juni 2015 werd besloten de aanleg uit te stellen tot na de uitkomst van het Open Planproces. In het Rondetafelgesprek schoof Marien Verhulst aan, wonend aan begin Espelerlaan. Hij gaf met een onderbouwd betoog een voorzet om samen met college naar een betere oplossing te zoeken voor verkeersonveilige situaties, verkeersdoorstroming en voor het verminderen van hinder die bewoners zullen ondervinden van de rotonde zoals die nu getekend is. Kan de rotonde iets opschuiven richting de voormalige CWI locatie, leek een legitieme vraag. Immers als dat grasveld leeg blijft, is het niet uit te leggen dat het verkeer zo ongeveer door de voortuinen aan de Espelerlaan moet. De discussie volgend op de inbreng van Verhulst was tamelijk onnavolgbaar. Zo bleek er een verschil in interpretatie van de destijds overgenomen motie: ging die alleen over uitstel van aanleg van de rotonde of ook over het eventueel wijzigen ervan? Voor Johan Goos (CDA) aanleiding om te stellen ‘ik ga de vergadering van 29 juni 2015 terugluisteren’, hij was het duidelijk niet eens met de mening van college als zou het alleen om uitstel hebben gegaan. Wethouder Suelmann (CDA) stelde: er ligt een overeenkomst met Sinke waarin precies bepaald is onder welke voorwaarden Sinke gaat bouwen. Maar wat, denk ik dan, als in het kader van het OPP overeengekomen wordt dat Sinke in de toekomst niet of gewijzigd op dat gemeentegrasveld gaat bouwen? Ontstaat dan niet wat ONS, CDA en D66 in 2015 juist wilden voorkomen: een aangelegde rotonde als onomkeerbare situatie? Wat ik niet begrijp: een inspreker heeft een redelijk verhaal, college heeft indertijd in alle redelijkheid een motie overgenomen en besloten geen onomkeerbare dingen te doen, er ligt een kans tot Passend Organiseren door met bewoners naar een oplossing te zoeken en toch lijkt een verschuiving van vijf meter onbespreekbaar. Dan kan het niet anders of de onderhandelingen met Sinke vlotten niet. Anders zou je als gemeente gewoon bekijken hoe je in de nieuwe situatie de rotonde zo optimaal mogelijk neerlegt. In de komende raadsvergadering zal blijken of de rotonde nog deel uitmaakt van het pakket ‘quick wins’. En of college eindelijk eens een strategie heeft om overtuigend met het S-woord om te gaan.