Veel belangstelling in dorpen voor Boerderijenboek

Noordoostpolder - Het plan voor 11 Boerderijenboeken met alle boerderijen van de Noordoostpolder is enthousiast ontvangen.

Afgelopen weken zijn in alle dorpen de startbijeenkomsten gehouden om de schrijvers en fotografen in spé te informeren over de plannen voor de boeken. De belangstellenden zijn onverminderd enthousiast! Voor elk dorp is een aparte avond georganiseerd voor belangstellende dorpsbewoners. De aftrap vond plaats in Tollebeek met 15 potentiele vrijwilligers. Allemaal ontzettend enthousiast over de plannen. De een had een oud boekje mee waarin alle eerste bewoners stonden, een ander had de kaart van de Noordoostpolder mee om gelijk de ‘grensgevallen’ te bespreken. Die positieve belangstelling was in elk dorp merkbaar. Emmeloord sloot de rij op 3 november met een avond bij Groenhorst waar 25 belangstellenden zijn geweest. In Nagele is de aanpak iets anders, daar is eerst een werkgroep aan de slag gegaan en vindt later de bijeenkomst voor het dorp plaats. In totaal hebben zich op alle avonden nu al ongeveer 200 vrijwilligers aangemeld, die alle op een of andere manier willen bijdragen aan de tot standkoming van de 11 boeken. Een prachtige start van dit polderproject. Workshop Tijdens de avonden hebben zich veel tekstschrijvers gemeld. Zij gaan op interview bij alle (ex)bewoners van boerderijen. Vooraf krijgen alles tekstschrijvers een professionele workshop aangeboden. Hetzelfde geldt voor de fotografen. Ook voor die taak hebben mensen zich gemeld en zij komen binnenkort ook bij elkaar voor een workshop. Zo zijn alle vrijwilligers klaar voor de prachtige klus die voor hen ligt. Het in tekst en beeld brengen van alle bewoners van de 1700 boerderijen die de Noordoostpolder rijk is! Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer vrijwilligers, die kunnen zich nog steeds melden bij de dorpscoördinatoren. Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder De organisatie van dit project is in handen van Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder. Het bestuur is gevormd door bewoners vanuit verschillende dorpen en komt regelmatig bij elkaar. Ook voor het bestuur zijn de dorpsbijeenkomst belangrijk geweest. Veel suggesties zijn gedaan en zullen bijdragen om prachtige boeken te maken. De stichting is opgericht met als doel het realiseren van een 11 boeken in het najaar van 2018.