Benjamin Worms directeur Roos Begeleiding

Emmeloord - Benjamin Worms is de nieuwe algemeen directeur van Roos Begeleiding in Emmeloord.

Hij volgt Roos Hilferink op die in 2012 het bedrijf oprichtte.  De nieuwe raad van commissarissen bestaat uit Willem Stuut en Hilde de Noord. Roos Begeleiding en haar dienstverlening is uitgegroeid van enkel ambulant begeleiding naar een breedspectrum zorgaanbieder die nu ook voorziet in dagbesteding en beschermd wonen in Emmeloord, Creil en Dronten. ’Trots, gedreven en vol passie ga ik voor de visie en missie van Roos Begeleiding BV’, zegt algemeen directeur Benjamin Worms. ‘In de praktijk blijkt dat cliënten bij de ‘grote’ zorgaanbieders vaak tegen de zogenoemde grenzen van zorg aanlopen. Dit houdt veelal in dat de hulpvraag niet langer past binnen de gestelde kaders en/of zorgbeleid hierin onderscheid Roos Begeleiding BV zich’, aldus Benjamin Worms. Hij vervolgt: ‘De kernwaarde van de organisatie, individueel maatwerk, direct contact, geen wachtlijsten, kwaliteitszorg, geen voordeur beleid ongeacht de problematiek waarbij ieder mens wordt gezien als individu maken voor mij dat ik mijn aanstelling met beide handen aangrijp en deze kernwaarde in ere zal houden.' Naast het voortzetten van de kernwaarde, de visie en missie gaat het geheel nieuwe bestuur zich richten op toekomstig beleid. ‘De doelen die wij gezamenlijk hebben vastgesteld zijn gericht op continuïteit het verkrijgen van een aanbesteding voor de GGZ pakketten bij de centrum gemeente Almere en aanbesteding bij de gemeente NOP voor de JZW naast de reeds lopende aanbestedingen (WLZ en WMO). ‘Wij beogen naast het leveren van zorg op basis van PGB ook op alle aspecten zorg in natura te kunnen leveren’, zegt Worms met steun van de raadsleden. ‘Dit zodat wij, nog, toegankelijker zijn voor alle cliënten die ons nodig hebben omdat zij tussen wal en het schip vallen bij de ‘reguliere’ zorgaanbieders’, aldus  Worms.