Urk heeft grootste banengroei Flevoland

Urk - Urk heeft in 2016 ten opzichte van 2015 met 9 procent de grootste banengroei van Flevoland. 

In de hele provincie is de groei 2,1 procent en landelijk is het cijfer een half procent. Absoluut gaat het om een groei van 762 betaalde banen op Urk. Dit blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2016. De groei van het aantal banen op Urk is vooral toe te schrijven aan de industrie (waarvan 80 procent visverwerking) en de uitzendbranche. De grootste daling is zichtbaar in de gezondheidszorg. Wat betreft de groei van het soort banen laat vooral het aantal fulltime banen (+696) een forse plus zien ten opzichte van het aantal parttime banen (+66). Ook het aantal vestigingen op Urk is met 50 toegenomen in vergelijking met vorig jaar, wat het totaal aantal vestigingen op 1.576 brengt. Positief is dat de sterke sectoren van Urk weer een forse werkgelegenheidsgroei laten zien. De keten visserij, inclusief de handelsbedrijven vormen op Urk de grootste sector en maken ruim een derde van het totaalaantal banen uit. Ook de maritieme sector (watergebonden bedrijvigheid) laat een groei zien en vormt ongeveer 7 procent van de Urker werkgelegenheid. Wethouder Geert Post is zeer trots op de positieve groeicijfers. 'De gemeente Urk heeft altijd een sterke economie gehad met een relatief lage werkloosheid. Dat Urk met deze groeicijfers hier provinciaal zo sterk bovenuit springt, is uniek. Ook de hoge arbeidsmoraal en de jonge beroepsbevolking op Urk draagt bij aan dit succes.' André de Vries, manager van de Bedrijvenkring Urk en de Vereniging van Visgroothandelaren, herkent zich ook in de groeicijfers: 'In de visindustrie gaat het goed. De vraag naar vis stijgt waardoor ook de verwerkings- en koelcapaciteit van de visverwerkende industrie toe neemt. Dit leidt tot extra vraag naar flexibele arbeidskrachten. In de maritieme sector zien we ook een toename van werkzaamheden, maar dat vraagt weer meer technisch gekwalificeerd personeel.'