Vergunning uitbreiding winkelcentrum Urkerhard weer bij rechter

Urk - De winkeliersvereniging Urkerhard daagde het College van Burgemeester en Wethouders van Urk maandag voor de bestuursrechter in Almere.

Ze is het nog altijd niet eens met de omgevingsvergunning die de gemeente heeft verleend aan Prominent Vastgoed bouwmanagement voor de uitbreiding van een supermarkt in het winkelcentrum. De winkeliers zijn niet per se tegen de uitbreiding van de supermarkt, maar wel tegen de manier waarop. Ze zijn bang voor omzetverlies. Door een versmalling van en mogelijke deuren en reclameborden in de passage tussen het parkeerterrein en het winkelcentrum zouden de winkeliers klanten mislopen denkt de vereniging. Zij wil dat de passage in de oude staat blijft. De gemeente denkt echter dat winkeliers weinig te vrezen hebben als het gaat om hun bereikbaarheid. Er zijn meerdere ingangen en volgens haar laat een ‘trouwe Urker’ zich niet door een passage leiden naar een andere winkel. Een ander punt van ontevredenheid bij de winkeliersvereniging is de parkeervoorziening. De gemeente zou zich volgens hen niet gehouden hebben aan de geldende parkeernormen. Zij verleende namelijk een vergunning voor zes extra parkeerplekken, maar volgens de berekeningen van de vereniging horen dit er bijna twintig te zijn. De rechter doet over zes weken uitspraak.