PvdA-Groenlinks: Slapende wethouders

Emmeloord - De fractie PvdA-GroenLinks Noordoostpolder vindt de uitspraak van het College over het sluiten van de operatiekamers in het Dr. Jansencentrum een teken van slapende wethouders.

De fractie heeft de afgelopen maanden regelmatig signalen gehad uit de hoek van zorginstellingen dat er geen betrokkenheid vanuit de gemeente is met het wel en wee van de zorginstellingen. Ook dat er geen sturing zit op de voor bewoners belangrijke vraag: “Hoe willen wij dat moderne ziekenhuiszorg in Noordoostpolder er uit dient te zien?” De fractie constateert tevens dat ook de najaarsrapportage 2016 en de begroting van 2017, welke deze week behandeld worden, niet duidt op activiteiten waaruit visie en daadkracht blijkt. Sinds de inspirerende presentatie van de Antonius Zorggroep in de commissie, al weer 4 jaar geleden, is het akelig stil. De fractie PvdA-GroenLinks verlangt van zowel het college als van de ambtelijke organisatie een dialoog met zowel zorginstellingen als met inwoners, gericht op het behoud en/of realiseren van een moderne ziekenhuiszorg. Bij een dergelijke dialoog hoef je niet verrast te zijn en heb je als college zicht en kennis op de vraag: “Hoe gaan we het dan doen?” En op deze vraag weet een college met visie antwoord te geven. Een kind begrijpt zelfs dat de huidige dienstverlening en de situatie van twee ziekenhuizen niet zo zal blijven. Nu het college van Noordoostpolder nog. Het alsmaar veranderende Dr. Jansencentrum in Noordoostpolder en ook de Antonius Zorggroep en onze inwoners verdienen op zijn minst een toekomstgerichte visie van het College, om tijdig te kunnen bijsturen en te kunnen voorkomen dat voorzieningen wegvallen. Dan mag je niet verbaasd zijn wanneer uiteindelijk ook voor de operatiekamers een keer het doek valt.