Boek over vogels in Weerribben en Wieden

Sint Jansklooster - Jeroen Bredenbeek, Ronald Messemaker en Obe Brandsma presenteerden donderdag het boek ‘Vogels van het Nationaal Park Weerribben-Wieden’. Zes jaar noeste arbeid ging aan het standaardwerk vooaf.

Ze konden het niet zonder de hulp van een groot aantal vrijwilligers, benadrukten ze bij de presentatie bij het Bezoekerscentrum De Wieden. Veel fotografen, tekstschrijvers, tekenaars en vogeltellers leverden bijdrages aan het 280 pagina’s dikke boek. Veldhuis Media maakte er een geheel van. In het boek staan alle bijzondere vogels die in Weerribben en Wieden voorkomen. En dat zijn er nogal wat, benadrukte Brandsma tijdens een korte presentatie. In totaal zijn er 140 tot 150 broedvogels. “Daarvan staan er veertig op de rode lijst van beschermde vogelsoorten. Alleen dat feit maakt dit gebied al zo bijzonder. Ook de populaties zijn vaak heel groot. Een kwart van de populatie watersnippen in Nederland zit in het nationaal park”, aldus Brandsma. Hij noemde ook snor (20 procent), klein waterhoen (15 procent), rietzanger (14 procent) en de purperreigers (13 procent) als veel voorkomende soorten. De drie auteurs zijn beroepsmatig bij de natuur betrokken, maar zijn bovenal ‘enthousiaste vogelaars’. Dat merkten ze deze week nog toen een camerateam van RTV Oost hen meenam naar het weidevogelgebied bij Giethoorn. “Staan we daar over weidevogels te vertellen, komen er ineens twee zeearenden over. Dat zijn prachtige momenten. Die zeearenden passen ook helemaal bij de presentatie van dit boek”, lacht Brandsma. In het boek is ook aandacht voor de beste vogelspotplekken. De Auken tussen Giethoorn en Steenwijk is er daar één van. “In de hoogwaterzone die in de jaren negentig is ingericht, zie je bijvoorbeeld veel grote zilverreigers. Zelfs twee exemplaren die daar broeden. En prachtig is ook dat er een kolonie van zeker negentig lepelaars is.” De eerste twee boeken waren donderdag voor landsdeelmanager noord Jos Bisschops van Natuurmonumenten en provinciaal directeur Herman Brink van Staatsbosbeheer. Die waren onder de indruk van het boek. “Dit boek had eigenlijk eerder moeten verschijnen: dan was de vraag welk natuurgebied het mooiste van Nederland is, niet meer nodig geweest”, aldus Bisschops. Brink wees op de grote waarde van het boek van de drie auteurs. “Er staan gegevens van 65 jaar telwerk in het gebied in. Ongelooflijk.” De schrijvers hebben in het boek ‘moeilijke woorden’ voorkomen. “We wilden vooral een heel toegankelijk boek voor natuurliefhebbers en mensen uit de streek”, aldus Messemaker. Die kunnen het boek onder meer kopen bij Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster en het Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl. Ook bij regionale boekhandels is het verkrijgbaar.