Onderzoek afvalwater bedrijven Zwolsehoek

Urk - Waterschap Zuiderzeeland inventariseert in samenwerking met de  gemeente Urk het afvalwater van bedrijven op bedrijventerrein Zwolsehoek.

De partijen kijken naar  bronnen van  discrepantie en het verbeteren van de waterhuishouding. Discrepantie is het verschil tussen de zuiveringskosten en de inkomsten  die Waterschap Zuiderzeeland met zuiveringsbelasting innen. In de afgelopen jaren is uit metingen gebleken dat via het rioolgemaal van bedrijventerrein Zwolsehoek meer vuil afvalwater afgevoerd wordt naar de zuivering in Tollebeek (AWZI) maar dat de inkomsten gelijk zijn gebleven. Het waterschap en gemeente willen nu eerst een verklaring voor de verschillen vinden om vervolgens te bepalen welke acties nodig zijn om de discrepantie te verkleinen. De verwachting is dat de gegevens van de inventarisatie in het voorjaar van 2017 in kaart zijn gebracht.