STOPPELS | N50

Emmeloord - Het was 23 september. Mooie dag, de zon scheen en de nieuwe N50/A50 Emmeloord-Ramspol werd geopend. De dienstdoende wethouder was er glorievol aanwezig en verkondigde dat nu de doorstroming én veiligheid belangrijk waren verbeterd. Ook belangrijk voor Emmeloord als knooppunt in Noord Nederland. Wat hij niet zei, was dat nauwelijks 10 kilometer verder het verkeer bij Kampen in een flessenhals terecht komt waar in toenemende mate gevaarlijke situaties ontstaan. Ik had toch verwacht dat hij daar tenminste een opmerking over zou maken. Maar niet dus. Alleen maar blije gezichten een toespraak en een drankje. In 2002 werd de Eilandbrug bij Kampen opgeleverd; 2-baans! Hoe kun je het bedenken. Het enige stukje 2 baans snelweg tussen Leeuwarden en Barcelona, of, zo u wilt, Emmeloord en Rome ligt tussen Ramspol en Kampen. 't Is maar hoe je je wilt onderscheiden.

Het 4-baans tracé tussen Hattemerbroek en Emmeloord was al voor 1968 opgenomen in het tracébesluit van Rijkswaterstaat. Het kabinet in de periode 1968-72 besloot echter dat autoverkeer niet meer bevorderd moest worden en reduceerde de 4 banen tot 2. De provincies Flevoland en Overijssel waren niet in staat met een gezamenlijk standpunt het belang van een 4 baans tracé aan Den Haag duidelijk te maken. Zij waren al tevreden met wat hen als plattelands provincies vanuit Den Haag werd toegeworpen... Dat geldt ook voor de nieuwe Ramspolbrug. Die moest worden betaald uit de Zuiderzeelijngelden die ons werden toegeworpen als compensatie voor het schrappen van de Zuiderzeelijn. Sigaar uit eigen doos dus. De flessenhals tussen Ramspol en Kampen zorgt in toenemende mate voor files en gevaarlijke situaties. De camera's bij Zalk zijn een geldmachine. Wie heeft daar al niet meerdere malen een CJIB print van thuis gehad? Er is geen of nauwelijks een vluchtstrook, de viaducten zijn zo gemaakt dat dat ook niet eens kan! Vorige maand kreeg een goede vriend van mij een ernstig medisch probleem. Moest acuut naar het Isala in Zwolle. De 2(!) ambulances liepen vast tussen Ramspol en Hattemerbroek. Vrachtwagens, file, geen vluchtstrook. Crisis! Uiteindelijk heeft hij het, kantjeboord, gered dankzij een bijzonder alerte medische opvang in het Isala en is hij nu herstellende. De verkeersintensiteit tussen Ramspol en Hattemerbroek is sinds 2006 bijna verdrievoudigd. En dat wordt rap meer! Het zou mooi zijn als de blije wethouder er openlijk een punt van maakt dat de provincies Flevoland en Overijssel gezamenlijk aan Den Haag duidelijk maken dat het zo niet langer kan. De verkiezingen komen er aan. Nu is het moment. Doen dus! Het zal toch niet zo zijn dat een enkele burger, zoals bij de oprit Emmeloord-A50, weer 15 jaar in zijn eentje moet sappelen om zoiets te realiseren. Ik ben benieuwd met welke boodschap de gemeenten NOP en Kampen hun politieke companen in Den Haag op pad sturen. Eerst maar eens zien of de gemeenteraad de wethouder die opdracht ook wil meegeven. Peter N. Blauw