Onderwijsprijs Flevoland voor De Rank Luttelgeest

Luttelgeest - CBS De Rank uit Luttelgeest en De Meergronden uit Almere zijn de winnaars van de Onderwijsprijs Flevoland 2015-2017.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman reikt vrijdag 28 oktober de prijzen uit op de winnende scholen. Met het winnen van de Onderwijsprijs Flevoland dingen de scholen mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die in maart 2017 in Rotterdam wordt uitgereikt. CBS De Rank wint in de categorie primair onderwijs met het project: Zelfevaluatie. Deze school vertegenwoordigt alle scholen binnen de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs. Om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te monitoren en te verbeteren heeft men een zeer uitgebreid systeem van zelfevaluatie opgezet. Een speciaal opgeleid intern auditteam, bestaande uit directeuren I.B.’ers en leerkrachten. Alle scholen worden periodiek bezocht en beoordeeld op hun kwaliteit. Elke school maakt vooraf een zelfevaluatie die wordt gebruikt bij de beoordeling. Het auditteam stelt een rapport op met verbeterpunten. De betreffende school maakt een plan van aanpak, presenteert dit aan de directeuren van de andere scholen en voert dit uit. Tijdens het uitvoerproces kunnen scholen elkaars vorderingen bespreken. Meergronden De Meergronden wint in de categorie voortgezet onderwijs met het project: Gamification Kinderen steken heel veel tijd in sociale media. Dus waarom niet hun comfort zone proberen binnen te dringen en het te combineren met school? Zo kwam de school op het idee om een Facebook spel te creëren. Door gebruik te maken van gamification probeert men de motivatie van de leerlingen op te voeren en hun leerprestaties te verhogen. Er is hier ook onderzoek naar gedaan en het is bewezen dat leerlingen beter en sneller leren dan bij traditioneel onderwijs en dat de leerdoelen makkelijker bereikt worden als gamification toegepast wordt. De lesstof wordt op deze manier veel aansprekender. Het blijft een uitdaging om een balans te vinden tussen leren en plezier hebben. Naast de nominatie voor de Nationale Onderwijsprijs krijgen de winnaars de Bronzen Olifant uitgereikt.  De Onderwijsprijs Flevoland is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP) en de provincie Flevoland en heeft als doel de creatieve kanten van het onderwijs voor het voetlicht te brengen. De prijs wordt dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt.