Negen arbeidsplaatsen weg bij Omroep Flevoland

Emmeloord - Omroep Flevoland moet vanaf 1 januari 2017 rond de één miljoen euro bezuinigen: negen vaste arbeidsplaatsen zullen verdwijnen en er zal minder freelance personeel worden ingehuurd.

De bezuiniging komt niet plotseling. Belangrijkste reden is het gegeven dat er minder geld vanuit het Rijk, in totaal 17 miljoen euro minder, naar alle 13 regionale omroepen in Nederland gaat. Voor Omroep Flevoland betekent dit dat er een bedrag van rond de 1 miljoen bezuinigd moet worden. De meeste gedwongen ontslagen vallen bij de ondersteunende diensten. De korting zal echter ook gevolgen hebben voor de programmering. Allard Berends, directeur van Omroep Flevoland, betreurt het dat er bezuinigd moet worden: ‘Omroep Flevoland werkt als kleine regionale omroep al met een minimaal budget. Het zal nu nog lastiger worden om een minimale programmering overeind te houden en aan onze taakstelling te kunnen blijven voldoen. De focus zal daarom op het brengen van nieuws liggen via al onze platformen. Dat is onze kerntaak’. De Ondernemingsraad van Omroep Flevoland heeft een akkoord gegeven op de voorgenomen uitwerking van de bezuinigingen en het plan van advies voorzien. Het personeel van Omroep Flevoland is woensdag- en donderdagavond op de hoogte gesteld van de gevolgen van de bezuiniging en de plannen per 1 januari 2017.