Provincie en VNO NCW samen voor sterkere economie

Lelystad - Hans de Boer, voorzitter van VNONCW, overhandigde woensdag samen met Hajé de Jager, voorzitter VNO NCW Flevoland, de Kaart van Flevoland aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Hierop staat waar volgens de Flevolandse afdeling verbeteringen nodig zijn op het gebied van infrastructuur, innovatie en ondersteuning van bedrijven. Tijdens zijn bezoek aan de provincie lichtte Hans de Boer de toekomstvisie NL Next Level toe. Ook ging hij in gesprek met de aanwezige ondernemers, bestuurders en politici. Met de toekomstvisie NL Next Level wil VNO NCW een nieuw perspectief voor Nederland bieden. De brede investeringsagenda moet ervoor zorgen dat ons land aan de wereldtop blijft. Daartoe worden acht transities gestimuleerd zoals de overgang van fossiele energie naar duurzame energie, van analoge informatie naar digitalisering en van ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie naar circulaire economie. VNO NCW Flevoland bracht met de Kaart van Flevoland enkele regionale economische projecten onder de aandacht, die de economische groei van Flevoland moeten versnellen. Ondernemerschap en groei Gedeputeerde Jan-Nico Appelman ging tijdens de bijeenkomst in op het nieuwe Economische Programma van de provincie, waarin ondernemerschap en groei centraal staan. De provincie wil stabiele bedrijven met ambitie ondersteunen om door te groeien. Appelman: “We stellen de ondernemer centraal en werken vraaggericht: ‘wat heeft die ondernemer nou nodig’? Daarbij kijken we breed, zoals naar financiering, beschikbaarheid van goed geschoold personeel, ondernemersklimaat en economische gebiedspromotie.” VNO NCW Flevoland en ondernemers zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het Economisch Programma. Dit is eind september goedgekeurd door Provinciale Staten en komt nu in de fase van uitwerking. De plannen van VNO NCW landelijk, VNO NCW Flevoland en het Economisch Programma van de provincie hebben meerdere punten gemeenschappelijk.De ondernemersverenigingen en de provincie Flevoland bundelen dan ook hun krachten voor het versterken van de regionale economie. Uitdagingen Eerder op de dag spraken voorzitters van de lokale bedrijfskringen met Hans de Boer, Hajé de Jager, Jan-Nico Appelman en enkele wethouders over de belangrijkste uitdagingen waar de regionale en lokale overheden voor staan. Daarbij kwamen belangrijke economische ontwikkelingen aan bod zoals de Floriade en de havenontwikkelingen bij Lelystad en Urk. Gedeputeerde Appelman heeft nadrukkelijk de behoefte aan voldoende capaciteit voor de luchtverkeersleiding op Lelystad Airport onder de aandacht gebracht van Hans de Boer. Dit gesprek vond plaats tijdens een bezoek aan Marfo, winnaar van de Flevopenning voor Toponderneming 2016.