Adriaan van Hove verlaat SCPO

Emmeloord -  Denken vanuit de kinderen en vanuit de ouders. Dat is wat bestuurder Adriaan van Hove (59) vanaf de jaren 90 heeft gedaan voor de SCPO Noordoostpolder, de stichting christelijk primair onderwijs.

Vorige week nam hij afscheid van de medewerkers van de SCPO tijdens een onderwijsvernieuwingsdag in De Koningshof op Urk. Van Hove vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging en wordt bestuurder van een organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen voor primair onderwijs op de Veluwe. Adriaan van Hove werd, nadat hij vele jaren voor de klas had gestaan, in 1996 directeur van basisschool De Zeester in Marknesse. Als extra opdracht kreeg hij van zijn toenmalige bestuur de opdracht om verdergaande samenwerking van de drie basisscholen in Kraggenburg te begeleiden. ‘Met Tom van Koeveringe van De Bongerd, Jan Smit van de Bonifatiusschool en Molle Stuiver van De Pionier heb ik fantastisch samengewerkt. Onderwijskundig kwamen we tot één school. De ouders waren enthousiast, maar we kregen het er juridisch niet door bij het Ministerie van Onderwijs. Maar ik heb daar wel geleerd dat de jonge ouders voor de leefbaarheid in hun dorp één goede basisschool willen hebben.’ Na zijn periode in Marknesse en Kraggenburg werd Adriaan van Hove algemeen directeur, later bestuurder, van de SCPO. ‘De focus lag op bestuurlijke verandering en kwaliteitsverbetering. Daar hebben we zo’n tien jaar hard aan gewerkt, met het nodige resultaat. De inspectie was zéér tevreden over onze scholen en andere schoolorganisaties in Nederland namen onze manieren van samenwerking over, met name die tussen de directeuren.’ Daarna was er weer tijd en aandacht voor de samenwerking met het openbare en katholieke basisonderwijs, inmiddels samengegaan in Aves. ‘De gesprekken verliepen voorspoedig. We tekenden een intentieverklaring en bereidden ons via werkgroepen voor op het daadwerkelijke samengaan. Vlak voordat we zouden gaan fuseren kwam er toch een kink in de kabel. Erg jammer. Vooral omdat kindcentra, met opvang en onderwijs van nul tot twaalf jaar, de toekomst is en we dus nóg meer moeten gaan samenwerken. Wat mij betreft: breek die muren af en reik elkaar de hand.’ Niettemin kijkt Adriaan van Hove met zeer veel voldoening terug op zijn periode als bestuurder van de SCPO. ‘Je bent een leider zoals je bent als mens. Ik vind verantwoordelijkheid nemen belangrijk, omzien naar elkaar, zacht in de relatie en hard op de inhoud. Dat werd in de Noordoostpolder zeer gewaardeerd. Ik heb er heel fijn kunnen werken.’