Regionale Talentdag in Almere!

Almere - Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Flevoland is zondag 13 november een Regionale Talentdag in het Topsportcentrum Almere. 

Om sportbonden te helpen met het vinden van talenten buiten hun eigen sportkring, organiseert het Almere Kenniscentrum Talent een Regionale Talentdag: een nationale zoektocht naar sporttalenten. Het gaat er om dat je buiten de sport die je nu beoefent, misschien wel veel talent hebt voor een sport waar je zelf niet zo snel aan zou denken. Sporten als (beach)volleybal, rugby, triathlon, baanwielrennen en atletiek. Tijdens de Talentdag testen worden deelnemers getest op verschillende onderdelen: lang en sterk, explosief en snel en uithoudingsvermogen. Jouw resultaten worden beoordeeld aan de hand van onder andere de volgende criteria: biologische leeftijd, trainingsachtergrond (o.a. sporten, uren en prestaties), verwachte eindlengte, ambitie en vooraf opgestelde normcriteria voor de testen. Als uit de testen blijkt dat jij voldoet aan de criteria van de bonden dan kom je in aanmerking voor het vervolgtraject: je krijgt een uitnodiging van de bond voor een specifiekere test en gaat meedraaien in een programma waar je talent extra wordt ontwikkeld. Opgave en informatie via www.talentdag.nl