Zuiderzeeland koploper zuiveren afvalwater

Emmeloord - Waterschap Zuiderzeeland is koploper op het gebied van het zuiveren van afvalwater.

Dit blijkt uit de ‘Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2015’. Het gezuiverde afvalwater in Flevoland is relatief het schoonste en daarbij verbruikt Zuiderzeeland het minste energie ten aanzien van de andere waterschappen in Nederland. Dit houdt in dat Waterschap Zuiderzeeland de verontreinigde stoffen in het afvalwater met het hoogste rendement verwijdert. Een ander mooi resultaat is dat Zuiderzeeland dit het meest energie-efficiënt doet. Ook is er een daling van de directe kosten voor het zuiveringsbeheer. De vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) van Zuiderzeeland zorgen dagelijks voor het zuiveren van het afvalwater in Flevoland. De mooie resultaten betekenen niet dat Zuiderzeeland achterover gaat leunen. De komende jaren blijft Waterschap Zuiderzeeland werken aan het innoveren en duurzamer maken van het zuiveringsbeheer. Hierbij zijn het verder vergroten van de energie-efficiency en het terugwinnen van grondstoffen speerpunten. Het recentelijk door het bestuur vastgestelde Masterplan Duurzame Energie geeft hier mede invulling aan. In de afgelopen maanden is er voor de zesde keer een landelijke ‘Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer’ uitgevoerd. De resultaten van 2015 werden afgezet tegen de resultaten uit 2012. In zijn algemeenheid kunnen de waterschappen stellen dat de zuiveringsprestaties stabiel goed zijn, dat de kosten voor het zuiveringsbeheer zijn gedaald en dat de waterschappen het zuiveren van afvalwater steeds duurzamer uitvoeren