ChristenUnie bezorgd over dumping drugsafval in Flevoland

Emmeloord -  De ChristenUnie Flevoland heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het aantal dumpingen van drugsafval.

Uit het recente verschenen rapport ‘elke dump is een plaats delict’ van het onderzoeksprogramma politie en wetenschap blijkt dat er sprake is van een toename in Flevoland. Steeds meer afval van wietteelt en de productie van synthetische drugs, zoals bijvoorbeeld XTC, wordt illegaal in de bossen gedumpt. Afgelopen weekeinde was het opnieuw raak en werden er in het Hollandse Hout meer dan 50 zakken met wietafval aangetroffen door Staatsbosbeheer. Het opruimen van het gedumpte drugsafval brengt hoge kosten met zich mee. Omdat daders in veel gevallen niet gevonden worden en/of niet voor de kosten van het opruimen van het afval kunnen opdraaien, komen deze kosten in veel gevallen voor rekening van grondeigenaren. Vanwege het belang van het opruimen van het afval voor volksgezondheid en milieu, is er vanuit het Rijk geld ter beschikking gesteld om drugsafval op te kunnen ruimen. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling dat de dumpen van drugsafval in het zuiden van Nederland, vooral in de provincie Noord-Brabant, afneemt. De problematiek lijkt zich dan ook te verplaatsen. De ChristenUnie fractie in Flevoland maakt zich zorgen om de situatie van drugsdumpingen en de gevolgen hiervan, zowel in financiële zin alsmede de gevolgen voor de leefbaarheid en de natuur van Flevoland. Harold Hofstra; fractievoorzitter van de ChristenUnie in Flevoland, merkt dat de maatschappelijke onrust hierover toeneemt. “Andere provincies pakken dit probleem in samenwerking met gemeentes, politie en justitie serieus op, het kan niet zo zijn dat de Flevoland de nieuwe dumpplek wordt voor drugscriminelen”. Voordat de ChristenUnie verdere acties onderneemt wil zij van het college van Gedeputeerde Staten antwoorden krijgen over onder andere de aard en omvang van deze problematiek in Flevoland.