POLDERHEMEL | Sterren tellen

Emmeloord - Aflevering 1092

19 – 26 OKTOBER Het heelal blijkt veel meer te bevatten dan men ooit gedacht heeft. Tot deze conclusie komt een internationaal team van astronomen, waaronder een astronoom verbonden aan de Sterrenwacht Leiden. Nieuwe telling De nieuwe telling is gebaseerd op metingen van het aantal waargenomen sterrenstelsels voor verschillende perioden in het verleden van het heelal. Volgens deze metingen zijn er aanzienlijk meer stelsels aanwezig naarmate men verder in het verleden kijkt. Per ruimtelijk volume waren er tien maal zoveel als nu. De meeste van deze stelsels waren klein, ongeveer zo groot als de satellietstelsels van onze eigen Melkweg. In de loop van de geschiedenis moeten er dus grote aantallen stelsels ‘verdwenen’ zijn. Door de hoge stelseldichtheid in het verleden is het aannemelijk dat er grote aantallen fusies tussen sterrenstelsels plaats hebben gevonden. Het verleden in aanmerking nemend moeten er volgens het sterrenkundig team in het waarneembare heelal rond de twee biljoen sterrenstelsels aanwezig zijn; tienmaal zoveel als voorheen geschat. Onvoorstelbaar hoeveel sterren er dan in ons heelal zijn, veel daarvan met planeten. Aan de hemel valt deze week te bekijken: ZON- EN MAANTIJDEN (zaterdag 22 oktober) Zon op: 08.16 uur; onder 18.26 uur. Maan op: 23.05 uur (vrijdag); onder 14.58 uur (zaterdag). MAAN – Deze week is de schijngestalte afnemend. Op zaterdag 22 oktober komt de maan om 21.14 uur in de schijngestalte van Laatste Kwartier (half, sterrenbeeld Kreeft). De maan is alleen ‘s ochtends te zien. PLANETEN – Als het 's avonds donker begint te worden staan de planeten Mars en Saturnus respectievelijk laag in het zuiden en zuidwesten. Saturnus verdwijnt al snel onder de horizon en is bovendien moeilijk te vinden. Mars volgt ruim anderhalf uur later; deze is nog wel goed zichtbaar. In de morgen, kort voor zonsopkomst is Jupiter laag in het oosten te zien. Gebruik eventueel een verrekijker, dat maakt het makkelijker hem te vinden. Zorg voor vrij uitzicht op het oosten. Meteoren De Orioniden bereiken in de nacht van 121 op 22 oktober hun maximum. Er zullen dan rond de 25 meteoren per uur verschijnen. Het sterrenbeeld Orion staat in de ochtend vrij hoog in het zuiden. De Tauriden doen het kalmer aan, maximaal 10 meteoren per uur. Er is kans op een vuurbol. René P. Elings tel. 0527-699142 / 06-51931417; e-mail: rpelings@hotmail.com.