Gemeentelijke lasten voor burger omlaag

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder verhoogt de OZB-tarieven niet en ook de voorziene verhoging van de rioollasten gaat niet door.

Wethouder Hans Wijnants: “Daar zien we vanaf, we houden het niveau van 2016 vast. En de tarieven voor afvalstoffenheffing kunnen dalen, omdat inwoners steeds beter hun afval scheiden. Onze inwoners en ondernemers merken dus ook dat het financieel beter gaat.” Het college van Noordoostpolder legt de gemeenteraad een optimistische meerjarenbegroting voor. Wijnants: “Deze begroting laat zien dat we weer met vertrouwen vooruit kunnen kijken, zonder sombere perspectieven. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk profiteren ook de inwoners daarvan mee, met lagere lasten.” De meerjarenbegroting kijkt vier jaar vooruit. “Met de huidige inzichten verwachten we in 2017 een klein positief resultaat, dat tot 2020 verder oploopt. Dat betekent dat er naast het uitvoeren van de huidige taken ruimte is voor nieuw beleid.” Aandacht voor landelijk gebied De financiële armslag is, naast het voorzichtige financieel beleid in de afgelopen jaren, te danken aan een hogere algemene uitkering van het Rijk. In 2017 en 2018 kan Noordoostpolder rekenen op meer geld vanuit het Rijk. Het Rijk komt hiermee tegemoet aan de oproep van gemeenten met een groot grondgebied om aandacht te hebben voor het voorzieningen- en onderhoudsniveau van het landelijk gebied. De komende jaren gaat de gemeente investeren in een hoger onderhoudsniveau van wegen, straten en groen en in de voorzieningen in dorpen en wijken. De gemeenteraad behandelt de meerjarenbegroting in de Ronde Tafel Gesprekken van 31 oktober. De begroting wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 14 november.