Eerste verbeteringen Stadshart Emmeloord in zicht

Emmeloord - Centrummanagement, de invulling van het plein op De Kleine Deel, de aanleg van een rotonde bij de Koningin Julianastraat/Onder de Toren, de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte bij de gesloopte flats en de inrichting van het Kettingplein voor onder andere de weekmarkt. Deze korte termijn verbeteringen wil het college snel realiseren in Stadshart Emmeloord.

In het Ronde Tafel Gesprek van 31 oktober buigt de gemeenteraad zich over deze plannen die onderdeel zijn van Hart-voor-Emmeloord. Wethouder Suelmann: “Nu het scenario ‘compact centrum’ is vastgesteld, willen we als gemeente naar bedrijfsleven en bevolking actief laten zien dat we zaken oppakken. Door ingrepen die op korte termijn kunnen ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat doen we dus ook”, benadrukt hij.“ Doel is ook om ondernemers mee te laten doen, goed samen te werken en om hen zo het compacte centrum te laten ervaren.” Centrummanagement Het is de bedoeling dat winkeliers en eigenaren een gezamenlijke visie hebben op het compacte centrum, samen willen werken, investeren en nadenken over het (toekomstbestendige) centrum. Dit vraagt om organiserend vermogen en draagvlak. De gemeente wil dit proces faciliteren en samen met winkeliers en vastgoedeigenaren onderzoeken of er collectieve ondernemersactiviteiten in bijvoorbeeld een Emmeloorder Ondernemers Fonds haalbaar zijn. Invulling horecaplein/De Kleine Deel Het plein De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar op De Kleine Deel wordt een extra verblijfsgebied gecreëerd voor horeca en ontmoeting door de straat die nu nog langs ’t Voorhuys en de Rabobank loopt deels af te sluiten. In de aanloop op de permanente situatie wil de gemeente nu al ondernemers uitnodigen om samen als tijdelijke functie van De Kleine Deel een seizoenenplein te creëren: een combinatie van tijdelijke horeca met een gebruiksfunctie die aansluit bij de seizoenen. Rotonde Koningin Julianastraat/Onder de Toren/Espelerlaan Weggebruikers ervaren dit kruispunt als onveilig en onoverzichtelijk. In de avondspits kan de kruising het autoverkeer niet goed verwerken. Dit leidt tot wachtrijen op Onder de Toren. Uit onderzoek is gebleken dat een rotonde de meest effectieve en toekomstbestendige oplossing is. De aanleg kan eind 2017 beginnen. Inrichting openbare ruimte bij flats De flats Tros, Anker en Boei zijn intussen gesloopt. Samen met Mercatus gaat de gemeente de locatie tijdelijk inrichten door de aanleg van een voetpad, het inzaaien met gras en de aanleg van gevarieerde beplanting. Bedoeling is de locatie netjes in te richten als verblijfsgebied totdat er duidelijkheid is over de toekomstige planontwikkeling en inrichting. Herinrichting Kettingplein De weekmarkt blijft op het Kettingplein. De gemeente heeft met de marktkooplieden afgesproken dat dit plein heringericht wordt door beperkte fysieke en technische aanpassingen te doen waaronder aanleg van ondergrondse stroomvoorziening en het verplaatsen /toevoegen van meubilair. Ook voor andere activiteiten/evenementen zijn deze ingrepen nodig.