Studiedag SCPO over onderwijsvernieuwing

Urk - Inspireren, vragen oproepen, ontmoeten en van elkaar leren. Dat was volgens Petra Heegsma, interim bestuurder SCPO Noordoostpolder, het doel van de Studiedag, woensdag 12 oktober in De Koningshof op Urk, waar zo’n 160 docenten van de basisscholen zelf ‘in de klas’ zaten.

Het mooie van deze onderwijsvernieuwingsdag was dat de meeste workshops door SCPO-docenten zelf verzorgd werden. Zoals het werken met tablets door Lisa van Otterloo en Dorien Bosselaar, rekenen door Petra de Jong en Annemieke Fidder, effectieve feedbackdoor Kirsten Jippes en Heleen Langenbach en positivebehaviour support door Margreet Langebeek en Gerrie den Toom. Daarnaast waren er de workshops van de externe deskundigen Louise Singleton en Chris Duhig uit Londen (visiblelearning), Rachel Martin (Singapore maths), Jennie van Hove (Godlyplay, een moderne vorm van godsdienstonderwijs) en van Marald Mens, neuropsycholoog en schoolpsycholoog, voormalig docent. Hij nam met de SCPO-docenten een kijkje in het lerende brein van de leerling. Mens had het onder meer over het werkgeheugen in het brein, waar de kinderen de info even ‘online’ kunnen houden. Daar vindt het leren plaats, vooral als deze kennis gekoppeld wordt aan het lange termijn geheugen (eerder opgedane kennis). Alle kinderen hebben een filter. Die bepaalt wat er in het werkgeheugen komt. Stress, op basis van eerdere slechte ervaringen, kan de reden zijn dat er geen info door deze filter komt. Kinderen gaan dan bijvoorbeeld uit het raam kijken, potloden slijpen of kletsen.Tips voor de leerkracht: Duidelijk zijn. Wat gaan we vandaag leren? Wat beheers je dan aan het einde van de les? Dat helpt kinderen om goed te filteren. Het beste middel voor een goed werkend filter is de succeservaring. Het laatste woord was deze dag aan bestuurder Adriaan van Hove, die deze dag na 23 jaar SCPO afscheid nam van alle medewerkers. Het ging en gaat hem om goed onderwijs, eerlijke kansen, talenten ontdekken en talenten benutten voor duizenden kinderen die je wat mee wilt geven: de basis voor hun leven. Het laatste wat hij zijn oud-collega’s vroeg: zorg goed voor de kinderen die aan jullie zijn toevertrouwd en zorg goed voor elkaar.