VVD blij dat OZB gelijk blijft

Emmeloord - De VVD-fractie in Noordoostpolder is blij dat het college van B&W dit jaar de OZB (belasting op eigen huis / bedrijfspand) niet zal verhogen.

Financieel woordvoerder Willem Keur: 'Dit is een voorzichtige eerste stap in de goede richting, maar wij dringen in de komende jaren aan op een forse verlaging van de lasten voor inwoners en ondernemers.' Ten tijde van de financiële crisis heeft de gemeente stevig gesneden in haar uitgaven maar heeft men ook de OZB verhoogd met maar liefst 42 procent! De VVD pleitte tijdens vele raadsvergaderingen voor het geheel of gedeeltelijk terugdraaien van deze verhoging. In tijden van tekorten en bezuinigingen haalt de gemeente geld op bij de burgers en ondernemers door de belastingen te verhogen, wijk dan in betere tijden af van gebaande wegen en geef nu deze mensen geld terug. De financiële positie is sterk verbeterd en biedt volgens de VVD ruimte voor verlaging van lasten, maar biedt ook kansen voor noodzakelijke investeringen in de economie. Investeringen die moeten leiden tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Noordoostpolder. De gemeente moet nu de economie weer aantrekt zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven en voor een aantrekkelijk OZB-tarief, vindt de VVD. 'De helft van het overschot kan gebruikt worden om de OZB te verlagen de andere helft kan gebruikt worden voor investeringen in de economie.  Verlaging van de lasten en investering in de economie, zodat onze polder een prachtig gebied blijft om in te wonen, werken en recreëren', aldus Keur.