Nominatie voor kindgericht werven in de pleegzorg

EMMELOORD - Het kindgericht werven van jeugdhulporganisatie Vitree in Flevoland is genomineerd voor een prijs van de Alliantie Kind in gezin.

Opgroeien doet een kind het liefst in zijn eigen omgeving. Maar soms kan dat (tijdelijk) niet. Dan is pleegzorg het beste alternatief, vindt jeugdhulporganisatie Vitree. Vorig jaar startte zij met een nieuwe vorm van pleegouders zoeken, via kindgericht werven. Er wordt naar een passend gezin gezocht in de eigen omgeving van een kind, dichtbij huis, in het eigen netwerk, de eigen gemeente. Dit heeft geresulteerd in een nominatie voor een prijs van de Alliantie Kind in gezin, die als motto heeft dat ieder kind in een gezin thuishoort. De Alliantie Kind in Gezin is een samenwerking van maatschappelijke organisaties die als doel heeft om voor de helft van alle uithuis geplaatste kinderen een veilige plek in een gezin te vinden. Deze organisatie looft ieder jaar drie prijzen uit voor initiatieven die bijdragen aan passende en duurzame opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een veilige (vervangende) gezinssituatie. Het gaat hier om voorbeelden van zogeheten inhuisplaatsingen. Van de 47 inzendingen zijn er 6 initiatieven genomineerd: waarvan het Flevolandse Kindgericht Werven in de pleegzorg van Vitree er een van is! Tara Korenhof, medewerker Kindgericht Werven is nu ruim een jaar met deze nieuwe wervingsmethode aan het werk. “De kracht van deze manier van werven is de persoonlijke aanpak. Niet een pleeggezin zoeken via algemene advertenties en campagnes, maar voor ieder kind een eigen aanpak. Houdt een kind van voetballen, dan gaan we op pad en kijken we of er een gezin via de voetbalclub te vinden is”, aldus Tara. “Natuurlijk geven we pleegouders altijd een reëel beeld over een kind, maar we presenteren in feite het kind boven de problematiek. Tara en haar pleegzorgcollega’s hebben op deze wijze ondertussen voor 10 kinderen een passend pleeggezin in de eigen omgeving gevonden. Daarnaast wordt via deze methode duidelijker welke woonplek (thuis of in een pleeggezin) voor een kind nodig is. Het is in feite een nieuwe visie die de pleegzorg heeft ontwikkeld voor het zoeken naar een passend gezin in de eigen omgeving van het kind, dichtbij huis, in het eigen netwerk, de eigen gemeente. Dit kunnen de medewerkers van Vitree niet alleen, daarom is het motto: Zoekt u mee!