'Meer begrip mantelzorger'

Emmeloord -  Jannie Keuper en Inès van der Vegt, consulenten bij het Steunpunt Mantelzorg van Carrefour in Emmeloord, zijn een vraagbaak voor mantelzorgers en vragen bij bedrijven meer aandacht en begrip voor mensen die voor een naaste zorgen.

  Om de mantelzorg extra onder de aandacht te brengen is er de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, op 10 november. In Emmeloord is er op die dag een bijeenkomst voor mantelzorgers vanaf 14.00 uur in ‘t Voorhuys, waar ook de Mantelzorger van het Jaar bekendgemaakt wordt. Mensen kunnen nog tot 18 oktober mantelzorgers nomineren voor deze titel. Dat kan met een mailtje naar jannie.keuper@carrefour.nu. ‘Uiteraard moet er even een verhaaltje bij over het waarom van de nominatie’, vertelt Jannie. Genomineerden worden op de dag voor het voetlicht gebracht en eentje wordt uitverkoren tot Mantelzorger van het Jaar. Initiatiefnemer van deze prijs is de gemeente Noordoostpolder. Wethouder Hennie Bogaards komt de prijs uitreiken. ‘De prijs is leuk voor de persoon en geeft publiciteit, maar alle mantelzorgers zijn ons natuurlijk even lief’, haakt Inès in. Het aantal mantelzorgers dat het steunpunt in haar bestand heeft bedraagt 1200. ‘En dat zijn ze zeker niet allemaal’, weten de twee. Iemand is mantelzorger als de hulp, vaak voor een naaste, vrijblijvend en langdurig is. ‘Het begint vaak met een beetje hulp, maar kan zomaar meer dan een dagtaak worden.’ Het steunpunt geeft ondersteuning aan de mantelzorgers in de vorm van persoonlijke aandacht, meedenken, het bieden van cursussen, themabijeenkomsten en het organiseren van ontmoetingen. En verder heeft het steunpunt een adviesfunctie. ‘Wij kunnen mensen ondersteuning bieden bij het inschakelen van zogenaamde formele zorg van professionele organisaties’, vertelt Jannie. De mantelzorg wil als informele zorg meer samenwerking zoeken met de formele zorg. Door de vanuit Den Haag gepropagandeerde participatiemaatschappij komt er steeds meer op het bord van de mantelzorger. ‘De druk op de mantelzorger neemt toe. Het steunpunt kan bijdragen om de mantelzorger te ontlasten.’ Een belangrijk probleem waar mantelzorgers tegen aanlopen is het combineren van de zorg met hun werk. Inès: ‘Het werk is vaak de plek waar de mantelzorger even uit de zorg is en met hun eigen kwaliteiten bezig zijn. Het is daarom ontzettend belangrijk voor ze. Maar er is ook een spanningsveld tussen werk en zorg. Soms zijn er taken, zoals artsenbezoek die tijdens het werk vallen. Je kunt de collega ook niet altijd vragen om even bij te springen.’ ‘Als de werkgever begrip heeft en meedenkend is met de mantelzorger levert dat een meer vitale werknemer op, is het verzuim lager en zal de werknemer ook gemotiveerder zijn’, noemt Jannie de voordelen van een mantelzorgvriendelijk bedrijf. Om die reden werkt Inès als consulent aan het uitbreiden van het aantal bedrijven dat het keurmerk ‘Wij werken mantelzorg vriendelijk’, krijgen. In de Noordoostpolder heeft alleen de gemeente dat. ‘Daar is nog veel te winnen’, stelt Inès. ‘Bedrijven moeten tijd besteden aan beleid voor mantelzorgers. Ons steunpunt Mantelzorg kan daar bij helpen.’ Als bedrijf meedenken met de mantelzorger is met de al genoemde voordelen, geen overbodige luxe. Een op de zes werkenden in Nederland is mantelzorger en de zorgsector is dat zelfs een op de vier. ‘Werknemers moeten het bij hun werkgever bespreekbaar kunnen maken dat ze mantelzorger zijn. Ze kunnen dan ook afspraken maken met collega’s.’ Cees Walinga