Gemeenteraad wil betere organisatie taalonderwijs

Emmeloord - Als meer mensen de Nederlandse taal goed machtig zijn, is de gemeente Noordoostpolder uiteindelijk minder geld kwijt aan armoedebestrijding, integratie en andere sociale problemen. Dat is de overtuiging van Rien van der Velde (PvdA/GroenLinks) én van bijna de hele gemeenteraad.

Een motie waar de meerderheid, alleen de VVD is tegen, achter staat werd maandagavond aangenomen. De partijen pleiten daarin voor een taalplan dat zorgt dat meer polderbewoners goed Nederlands kunnen. Momenteel maken te weinig mensen gebruik van de cursusmogelijkheden of ze weten de weg daar naartoe niet, vindt Van der Velde. “Terwijl taal cruciaal is voor goed functioneren in de Noordoostpolder. Taal leidt je naar een baan en naar contacten met de buren.” Taalonderwijs is nu volgens Van der Velde vaak ‘goed bedoeld vrijwilligerswerk’. Hij vindt het een taak van de gemeente om te zorgen voor een betere organisatie. Een extra investering is wat hem betreft bespreekbaar. “Ik ben ervan overtuigd dat ons dat op termijn veel gaat schelen”, aldus Van der Velde. Wethouder Hans Wijnants onderschrijft het belang van taal. Hij wees er wel op dat volwassenen niet verplicht kunnen worden om onderwijs te volgen, tenzij ze een verplichte inburgeringscursus volgen of in de bijstand zitten. Ook meldde de wethouder dat de gemeenten in 2018 vermoedelijk meer geld van het Rijk krijgen voor taalonderwijs. Een deel daarvan kunnen ze naar eigen inzicht besteden. Wijnants wil daarom in 2017 ook veel aandacht besteden aan taal en de relatie met armoede, eenzaamheid en integratie.