Tegengas in rechtbank tegen Cuadrilla

Emmeloord - Tegengas gaat 12 oktober bij de rechtbank in Rotterdam de strijd aan tegen Cuadrilla. 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de opsporingsvergunning voor schaliegas in de Noordoostpolder ingetrokken. Cuadrilla is het daar niet mee eens en tekent daarom beroep aan. Tegengas heeft zich opge-worpen als derde belanghebbende, omdat een onverhoopte verlenging van de opsporingsvergunning voor schaliegas haar belangen rechtstreeks raakt. Dit doet Tegengas samen met een vertegenwoordiging van ondernemers uit Noordoostpolder. Tegengas geeft in haar pleidooi een aantal argumenten waarom die vergunning om te boren naar schaliegas niet weer verleend moet worden. De landbouwsector en het MKB zullen forse schade ondervinden, zodra er ook sprake is van een eventuele boring. Dit wordt aangetoond in het onderzoek dat CEDelft onlangs in opdracht van Tegengas heeft uitgevoerd. En mocht er daadwerkelijk geboord worden, dan is het risico ook voor de inwoners veel te groot. Het grondwater en dus het drinkwater kan vervuilen, het oppervlaktewater eveneens. En in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten is kortgeleden maar weer eens aangetoond dat schaliegasboringen gepaard gaan met aardbevingen. Dat is in de Noordoostpolder funest, zeker vanwege de ligging onder zeeniveau. Tegengas kiest voor duurzaam Investeringen in schaliegas gaan ten koste van investeringen in duurzame energie. In Noordoostpolder wordt volop ingezet op een duurzame toekomst. Zo wordt de laatste hand gelegd aan het grootste windpark van Europa en is Noordoostpolder de gemeente met de grootste productiecapaciteit van zonne-energie. Agrarische ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. Schaliegas is niet veilig en zeker niet duurzaam. Wanneer de zaak 12 oktober voor de rechter is geweest volgt de uitspraak binnen 6 weken.