Gemeente wacht onderzoek naar kunstgras af

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder wacht verder onderzoek naar de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden af, voordat het zelf stappen onderneemt. 

Rien van der Velde (PvdA/GroenLinks) wilde maandag in de gemeenteraadsvergadering van het college weten wat de gemeente doet als blijkt dat kunstgras schadelijk is voor de gezondheid. Volgens wethouder Wiemer Haagsma is de vraag van Van der Velde nog niet te beantwoorden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet momenteel onderzoek en presenteert de resultaten daarvan in december. Twee maanden later presenteert ook de Europese Commissie nieuwe informatie over kunstgras. Dan is duidelijk of kunstgras wel of niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. “En pas dan is er iets te zeggen over de positie van de zes clubs die een kunstgrasveld van ons in bruikleen hebben”, aldus Haagsma. Die verwees ook ONS naar de nabije toekomst. Die partij wilde weten of het college actie onderneemt tegen de knipperende lichten op windmolens in de Noordoostpolder. Bewonersclubs in Zuidwest Friesland is dat ook een doorn in het oog. “Het is een wanstaltig gezicht”, vindt ook Haagsma. Hij wees echter op een lopend onderzoek waaruit moet blijken hoe de lichtoverlast verminderd kan worden. De knipperlichten wijzen het vliegverkeer op hoge windmolens.