Vernieuwde opleiding Werktuigbouwkunde ROC Friese Poort

Emmeloord - Dit schooljaar is een vernieuwde opleiding Werktuigbouwkunde niveau 2 en 3 van start gegaan bij ROC Friese Poort in Emmeloord.

Bedrijven uit de maakindustrie en onderwijs hebben de opleiding samen ontwikkeld. Docenten zijn op stage gegaan bij de bedrijven om in kaart te brengen wat het bedrijfsleven in de praktijk nodig heeft. Dit is verwerkt in de modules van de opleiding. Zo ontstaat de perfecte match tussen bedrijf en student. De vernieuwde opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vrienden van de Maakindustrie Emmeloord (VME), het Vakcollege Noordoostpolder en OpleidingsBedrijfMetaal Oost (OBM Oost). De opleiding is in modules opgebouwd. In elke module staat een bepaalde werktuigbouwkundige bewerking centraal. Bedrijven leveren uitdagende werkorders aan voor bijvoorbeeld het plaatwerk, de constructie en de verspaning. Op school voeren de studenten de werkorders uit en krijgen ze de theorie die past bij de werkorder waaraan ze op dat moment werken. Door deze koppeling leren de studenten de bewerkingen optimaal uitvoeren. Uiteraard besteedt de opleiding ook veel aandacht aan sociale vaardigheden en de beroepshouding die in het bedrijfsleven wordt verwacht. De opleiding biedt maatwerk voor het bedrijfsleven, maar ook voor studenten. Als zij vanuit het Vakcollege of een andere vmbo school doorstromen naar de opleiding Werktuigbouwkunde krijgen zij een programma op maat aangeboden. Ze beginnen niet bij nul, maar de opleiding kijkt nadrukkelijk welke vaardigheden en kenniselementen de studenten al bezitten. Het studieprogramma sluit daar op aan. Iedere student kan zo de opleiding sneller afronden dan de reguliere tijd die ervoor staat. Aan het eind van de studie kunnen studenten kiezen voor een aanvullende, verdiepende module, zoals composietverwerking, BHV of duurzaamheid. Studenten leren in het 2-3 model; twee dagen per week bezig met de werkorders op ROC Friese Poort en drie dagen aan het werk in het bedrijf. Ook het 1-4 model (één dag school en vier dagen werken) blijft bestaan. Bij dit model worden de werkorders bij het bedrijf uitgevoerd.