Streekfonds Flevoland participeert graag in nieuw Fonds Leefbaarheid

Emmeloord - Stichting Streekfonds Flevoland wil graag participeren in het nog op te richten Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 van de provincie Flevoland. Dit schrijft het regionale fonds in een open brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Een belangrijk deel van de doelstellingen van het nieuwe fonds komt overeen met die van Streekfonds Flevoland. Bovendien is het bestuur van Stichting Streekfonds Flevoland ervan overtuigd veel lagere overheadkosten te hebben, waardoor meer geld overblijft voor projecten. ‘Het Streekfonds heeft een ANBI-status en daardoor zijn wij gewend om met marginale overheadmiddelen te werken. Het lukt ons al jaren om hiervoor binnen de 15 procent te blijven van de beschikbare middelen. De ervaring leert dat de aanvragers onze zeer lichte administratieve procedures zeer waarderen’, aldus Ernst Cramer, voorzitter van Stichting Streekfonds Flevoland. Het bestuur van het Streekfonds Flevoland heeft in haar nog jonge bestaansperiode (5 jaar) inmiddels veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van de aan haar toegekende middelen. In de afgelopen 5 jaar zijn ruim 100 projecten aangevraagd. En daarvan zijn er ongeveer 60 goedgekeurd, waaronder het Wisentnatuurpad in Dronten, Kleur het Cascadepark in Almere, De Kwetterwei in Zeewolde, Kijk om je heen in het Bultpark te Lelystad, Living History op Urk en de Verlichte Boerderijenroute in de Noordoostpolder. Provinciale Staten vergaderen donderdag 13 oktober over dit onderwerp. De volksvertegenwoordigers worden gevraagd in te stemmen met een tender systeem en met het vaststellen van het uitvoeringsbudget van maximaal € 330.000. ‘Dit uitvoeringsbudget lijkt ons hoog voor een totaal fonds groot € 1,5 mln. Wij denken dat we zoveel overhead middelen niet nodig hebben. Er blijft dan meer geld beschikbaar voor projecten’, besluit hij. Streekfonds Flevoland levert een bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie. Voor meer informatie: www.streekfondsflevoland.nl.