Gouden Scholletje voor Willem Kramer

Urk - Willem Kramer van Urk heeft vanavond het Gouden Scholletje ontvangen uit handen van wethouder Geert Post.

De uitreiking vond plaats bij de opening van de netwerkbijeenkomst van het Holland Fisheries Event. Willem Kramer staat in de visserijsector bekend als een gedreven (oud)-visser die zich met name op het gebied van innovatie in de visserij dienstbaar heeft gemaakt. Zo heeft hij zich bijvoorbeeld ingespannen voor het ontwikkelen en introduceren van de vangstverwerkingsinstallatie ter verbetering van de arbeidsomstandigheden aan boord van vissersvaartuigen. In de 70'er jaren werden de kotters groter en moderner maar de werkomstandigheden aan boord bleven ongewijzigd. In 1980 ontwikkelde Kramer een systeem van opvangbakken en opvoerbanden. Hierdoor hoefden de opvarenden niet meer op hun knieën op het dek de vis op te zoeken maar konden ze staande onder de buiskap de vangst verwerken. Marktwaardige vis werd dus vanaf de band verwerkt en via een eveneens ontwikkelde stortkoker rechtstreeks in het visruim gebracht. Tegelijkertijd werd de ongewenste bijvangst en ondermaatse vis via afvoerbanden en een afvoergoot snel in zee terug gezet. In die jaren zorgde dit voor een belangrijke wijziging in de werkwijze aan boord; een heel andere inrichting aan dek van de kotter en verwerking van de vangst door de bemanning. In korte tijd werd de hele vloot voorzien van dergelijke installaties. Kramer heeft zich ook ingespannen voor een subsidiemogelijkheid via het toenmalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarvan de vloot op grote schaal gebruik heeft gemaakt. Maar ook bij technische zaken op het terrein van de visserij heeft hij ideeën uitgewerkt die brede toepassing hebben gekregen.