Cursus Noordoostpolder in Oorlogstijd

Schokland - Vrienden van Schokland starten zaterdag 15 oktober met een cursus over de Noordoostpolder in Oorlogstijd.

De cursus wordt gegeven op zaterdagen van 15 oktober 2016 tot in mei 2017 van 11:00 tot 13:00 uur in Museum Schokland. U kunt u aanmelden per e-mail op hollestelle@xs4all.nl of telefonisch op 06 105 202 29 of kijk op www.nopinoorlogstijd.nl De Noordoostpolder viel op 9 september 1942 droog. Met de aanleg van deze polder werd al ver voor de Tweede Wereldoorlog begonnen. Het dijksegment tussen Lemmer en Urk werd al op 3 oktober 1939 gesloten, het dijksegment tussen Vollenhove en Urk op 13 december 1940. Daarna was de ringdijk om de polder dicht en konden de drie gemalen hun werk beginnen. Gemaal Buma bij Lemmer was het vroegst bedrijfsklaar en kon al op 7 januari 1941 beginnen met malen. Achteraf is gebleken dat dit gemaal veruit het meeste werk heeft verricht aan het droogmalen van de Noordoostpolder. Natuurlijk ging de Tweede Wereldoorlog niet aan de Noordoostpolder voorbij. Er waren voor de ontginning veel mensen nodig. Die werden ondergebracht in houten barakken in werkkampen die op 28 plaatsen in de Noordoostpolder gebouwd werden en ook weer afgebroken. De kampen verplaatsten met de ontginning mee naar het westen van de polder. Elke arbeider die een werkvergunning (Ausweis) kreeg voor de Noordoostpolder, hoefde in de oorlog niet voor dwangarbeid naar Duitsland. Dat had een enorme aantrekkende werking, maar het trok niet altijd de mensen die het meest geschikt waren voor fysiek hard werk onder primitieve leefomstandigheden. Het trok ook onderduikers bij wie de grond in andere delen van Nederland te heet onder de voeten was geworden en die zich zonder werkvergunning schuil hielden in de pas drooggevallen polder in haar uitgestrekte manshoge rietvelden. De Duitse bezetter heeft tot tweemaal toe met een razzia geprobeerd om legalen en illegalen in de NOP op te pakken en af te voeren naar Duitsland waar ze werden tewerkgesteld. Programma 15 oktober: Henk van Heerde over de Tweede Wereldoorlog rondom Vollenhove. 12 november: Jaap Bakker over de oorlog op Urk; 3 december: Herman Broers over de Kamper verzetsleider Bert Knipmeijer; 7 januari 2017: Aaldert Pol over de Duitse razzia’s in de NOP; 4 februari: Hans Hollestelle over 21 vliegtuigcrashes in de Noordoostpolder; 4 maart: Lezing over Lemmer; 1 april: Robert Hofman over de NSB-kampen in de NOP na de oorlog. De cursus wordt afgesloten met een excursie op zaterdag 6 of 13 mei 2017.