Boerderijenboek Noordoostpolder met 1600 boerderijen

Emmeloord - In november van 2018 verschijnt het boederijenboek Noordoostpolder.

Op initiatief van Jaap Naaktgeboren en Gerard van Tilburg is er een stichting opgericht die dit in navolging van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland mogelijk gaat maken. De 11-delige serie boeken, voor elk dorp 1, wordt een uniek naslagwerk van alle boerderijen in de Noordoostpolder. Dit hele project wordt door vrijwilligers gerealiseerd. De verhalen worden opgetekend door mensen die het leuk vinden om vrijwillig de interviews te doen en zo de verhalen te verzamelen. Deze schrijvers in spé zijn van harte welkom tijdens de introductiebijeenkomsten die in alle dorpen worden georganiseerd in oktober en november. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 13 oktober in Espel. Iedereen die het leuk lijkt om de boer op te gaan om de interviews af te nemen en de teksten te schrijven is uitgenodigd voor de avond in zijn eigen dorp. “We hopen dat er massale belangstelling is om een bijdrage te leveren aan het schrijfwerk zodat we met de hele polder dit unieke project kunnen realiseren”, aldus voorzitter Frans van de Lindeloof. Mensen die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij de dorpscoördinator die bij het dorpsbelang bekend is. Naast de weergave in tekst worden ook alle boerderijen op de foto gezet. De fotoclub Emmeloord neemt het maken van beeld voor zijn rekening aangevuld door mensen die graag fotograferen. Ook die mensen zijn welkom op de introductieavonden. Maar liefst 1600 boerderijen Het in kaart brengen van alle boerderijen in de Noordoostpolder is een complexe klus. Het gaat om ongeveer 1600 boerderijen waarbij de eerste generatie pachters alweer zo’n 70 jaar geleden naar de Noordoostpolder kwamen. De herinneringen van de eerste bewoners dienen als vertrekpunt voor de teksten, maar ook de latere bewoners krijgen een plek in het verhaal. Zelfs de boerderijen die nu niet meer bestaan of niet meer dienst doen als boerderij worden in beeld gebracht. “Dat maakt het project extra uitdagend, er zijn inmiddels heel wat boerderijen verdwenen, maar die verdienen natuurlijk wel een plek in dit historisch overzicht”, vertelt van de Lindeloof enthousiast. De organisatie van dit project is in handen van Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder. Het bestuur is gevormd door bewoners vanuit verschillende dorpen. Uiteraard is het bestuur naast schrijfvrijwilligers ook op zoek naar sponsoren die samen met alle vrijwilligers dit unieke project realiseren.