ZONL op lijst geïnspecteerde verpleeginstellingen

Emmeloord - Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) staat op de lijst met geïnspecteerde verpleeghuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Op deze lijst is Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) ingedeeld in categorie 2. Dit betekent dat de organisatie tijdelijk onder vervolgtoezicht staat. Als ZONL de aangedragen verbeterpunten adequaat doorvoert, sluit de Inspectie het toezichttraject. Afgelopen maanden bezocht de Inspectie de verpleegvoorzieningen Meenthehof in Steenwijk en Talma Hof in Emmeloord. Op beide locaties werden tekortkomingen geconstateerd op de thema’s cliëntendossier, medicatieveiligheid en middelen en maatregelen. Directe verbetermaatregelen werden opgedragen en door ZONL onmiddellijk uitgevoerd. Helaas had dit, door de peildatum voor de nieuwe lijst van 16 september, geen invoed meer op het inspectieoordeel. Ondanks dat de Inspectie tevreden is over de voortgang, is ZONL ingedeeld in categorie 2. Veilige zorg ZONL neemt de observaties die de Inspectie heeft gedaan ter harte. De Inspectie stelt kwaliteitsnormen vast en de organisatie is zich ervan bewust dat daar meer aandacht voor nodig is. De drie thema’s waaraan moet worden gewerkt, kennen een complexe regelgeving. Frank Kodden, bestuurder ZONL: “We zullen met elkaar beter letten op het gebruik van protocollen en richtlijnen en het uitvoeren van taken binnen de wettelijke kwaliteitskaders. Het geven van professionele, veilige en liefdevolle zorg staat daarbij altijd voorop!” De zorgorganisatie blijft een beroep doen op de zelfstandigheid van medewerkers. “Onze medewerkers zijn altijd en overal ter plekke, praten met de cliënt en hun familie. Zij zien wat nodig is, voelen aan waar behoefte aan is. Het mogelijk maken en geven van passende zorg, die aansluit bij de zorg- en welzijnsbehoeften van de cliënt, staat bij ons centraal. Dit was zo, en dit blijft zo.” Balans In de huidige transformatie moeten zorgorganisaties balans vinden in het doen van de dagelijkse zorgtaken en de wettelijke regelgeving daaromheen. “Er gaat heel veel goed. Dat horen we van cliënten en hun familie, de cliëntenraden, onze stakeholders en dat ziet de Inspectie gelukkig ook. Ik ben trots op ZONL en alles wat wij voor en samen met de omgeving doen.Ik ga ervanuit dat we op korte termijn kunnen melden dat het vervolgtoezichttraject wordt afgesloten”, aldus Frank Kodden.