Urker agrariër hoeft grond niet af te staan

Urk - Een familie uit Urk hoeft haar landbouwgrond nabij de Staartweg niet te ontruimen.

Dat heeft de voorzieningenrechter in Lelystad bepaald, nadat een boer uit Ens naar de rechtbank was gestapt. Die kocht het perceel via een executieveiling om zijn bedrijf uit te breiden en eiste dat de familie, die gebruikrecht van de grond heeft tot 2020, plaats zou maken voor hem. De Urker familie sloot jaren geleden een gebruikrecht af met de vorige eigenaar van de grond. Dat recht werd ook opgenomen in de veilingdocumentatie. De rechter vindt dat het voor risico van de agrariër uit Ens is dat hij de voorwaarden niet nader heeft laten onderzoeken. Volgens de agrariër staat in die documentatie geschreven dat de koper de grond in gebruik mag nemen op voorwaarde dat de huidige gebruiker zijn of haar oogst van het kalenderjaar mag voltooien, maar de Urkers betwistten dat. Zij vonden dat ze tot 2020 zouden mogen blijven. Volgens de rechter kan het gebruiksrecht wel tussentijds worden beëindigd, maar is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de agrariër het recht per 1 november heeft mogen beëindigen. Daarnaast moet meegewogen worden dat de familie de grond al sinds 1999 gebruikt en in hun bedrijfsvoering afhankelijk is van de opbrengsten. Zij vindt dat in een bodemprocedure beoordeeld moet worden of en wanneer de Enser het recht tussentijds kan beëindigen.