Gemeente draagt 350.000 euro bij aan MFC Sport Espel

Espel - De commissie Samenlevingszaken heeft vorige week unaniem ingestemd met het voorstel van het college om 350.000 euro beschikbaar te stellen voor een MFC sport in Espel. De totale kosten bedragen 726.000 euro.

Alle sportverenigingen van Espel zullen gebruik maken van deze voorziening.  Sinds 1 november 2015 mag Espel zich 2 jaar lang ‘Sportdorp Espel’ noemen. Door middel van dit initiatief is de mogelijkheid ontstaan de bestaande verenigingen te ondersteunen en door middel van acties meer mensen te motiveren om te gaan sporten. Er is reeds onder begeleiding van Sportdorp Espel een wielerclub opgericht, die ook in het multifunctioneel centrum zijn thuisbasis zal hebben. De totale investering voor het Multifunctioneel centrum Sport Espel is 726.000 euro. Met de instemming van de commissie Samenlevingszaken is het aan de dorpsgemeenschap van Espel om de resterende € 376.000 voor haar rekening te nemen. Het realiseren van dit bedrag zal onder andere bestaan uit het aangaan van een overeenkomst met de Belastingdienst over het terugvorderen van de btw, de te ontvangen ‘windmolen gelden’, fondsenwerving, eigen werkzaamheden en een veiling.