Bevolking mag schieten op Cultuurnota Flevoland

Emmeloord -  Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft dinsdag de ontwerpnota voor het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld. De nota ligt tot 25 oktober ter inzage op het gemeentehuis en in de bieb in Emmeloord en Urk.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen inwoners nog schieten op de nota door met zienswijzen te komen. Het provinciale cultuurbeleid levert een bijdrage aan het versterken van de Flevolandse identiteit en staat garant voor een doorgaande opbouw en verrijking van de Flevolandse culturele infrastructuur en het cultureel erfgoed. Hierbij richt de provincie zich vooral op het ondersteunen van kunstuitingen of culturele voorzieningen die we maatschappelijk waardevol vinden, maar die niet vanzelfsprekend (volledig) uit de markt of uit de samenleving voortkomen. De ontwerpnota is tot stand gekomen in een intensief proces van gesprekken met gemeenten en culturele instellingen, werkateliers en een gedachtewisseling met Provinciale Staten.