Milieuovertredingen bij controles in Creil

Creil NOP - Bij bedrijfscontroles op het bedrijventerrein van Creil zijn woensdag enkele milieuovertredingen geconstateerd.

De milieuovertredingen bestonden onder meer uit het niet goed opslaan van milieugevaarlijke stoffen. Verder was de brandveiligheid niet overal op orde. Het ging dan vooral om ontbrekende aanduidingen van vluchtroutes en brandblusmiddelen die niet voldeden. De gemeente, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), politie en Waterschap Zuiderzeeland voerden de actie uit. De betreffende bedrijven ontvangen op korte termijn een brief met daarin de constatering van het feit en de vervolgstappen die ze moeten nemen. Deze week worden meer van dergelijke acties gehouden in het kader van de landelijke Handhavingsestafette. Het doel is om de samenwerking tussen de verschillende handhavingsdisciplines te stimuleren, van elkaar te leren maar ook om de handhaving zichtbaar te maken aan de bedrijven.