Taalmarkt in bibliotheek Emmeloord

Emmeloord - FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, Carrefour en ROC Friese Poort houden vrijdag 7 oktober van 11.00 tot 14.00 uur een Taalmarkt in de bibliotheek in Emmeloord.

Het thema is 'Taal opent grenzen'. Diverse taalaanbieders presenteren deze dag het aanbod op het gebied van de Nederlandse taal. De taalmarkt biedt anderstaligen, laaggeletterden en overige belangstellenden een laagdrempelige toegang om kennis te maken met de mogelijkheden om het Nederlands beter te leren lezen en schrijven en om digitale vaardigheden te ontwikkelen. In Flevoland is 12,2 procent van de bevolking laaggeletterd. Dit betekent dat zij moeite hebben met lezen en/of schrijven en het toepassen van informatie. Laaggeletterden kunnen minder zelfredzaam en minder sociaal actief zijn. Kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving hebben meer kans om later eveneens laaggeletterd te zijn. In een inspirerende omgeving wordt bezoekers een mooi overzicht geboden van de diverse mogelijkheden om op het gebied van taal en digitale vaardigheden de eigen grenzen en die van anderen te verbreden.