Onderwijsman Snelder laat sporen na

Emmeloord -  De motor van Herman Snelder staat nog tot vrijdag bij het AVES gebouw in de Jasmijnstraat. Dan neemt hij afscheid van de onderwijsstichting en laat er voor altijd z’n sporen achter.

De Adviseur College van Bestuur zet een punt achter een lange carrière. ‘Ik heb het onderwijs in de polder ingrijpend zien veranderen en mocht daar deel van uitmaken. Daar ben ik trots op en dankbaar voor.’ In 1983 kwam een jonge onderwijzer uit Toldijk naar Tollebeek om daar ‘hoofd der school’ te worden van de Mariaschool. ‘In die tijd was je leerkracht, conciërge en directeur tegelijk. Ons kleine schooltje voelde dankzij een fenomenale ouderbetrokkenheid als één groot gezin. Op klussendagen zorgde mijn vrouw Greet voor pizza en soep. En als we de dag afsloten met een biertje, dan was de hele school weer spik en span. Ook hielden we hele kampeerpartijen met de kinderen en met behulp van de ouders trokken we er vaak op uit. Dankzij die rijke ervaringsomgeving maakten de kinderen van alles mee.’ Versnippering Om directeuren te ontlasten werd ‘taakrealisatie’ ingevoerd, maar Herman Snelder moest daar aanvankelijk niets van hebben. ‘Iemand anders een middag voor de groep leidt tot versnippering. Later kon ik er wegens de groeiende taakverzwaring niet meer omheen, maar nog steeds denk ik dat teveel versnippering niet goed is voor het onderwijs. Kinderen hechten zich aan een leerkracht en willen voor hem of haar werken.’ Na zestien jaar Tollebeek nam Snelder een nieuwe uitdaging aan als bovenschools manager van de nieuwe Stichting Christophorus waarbij ook de katholieke scholen in Kampen en Vollenhove hoorden. ‘Met behulp van Tjitte Bootsma en Foeke Zeilstra was het in die tijd pionieren. Ik was verantwoordelijk voor identiteit, onderwijs en materiële zaken. Door goed te luisteren en zorgvuldig te bouwen is veel bereikt op gebieden als veiligheid en nascholing. Geweldig om mee te maken hoe we met alle directeuren van die aanvankelijk zelfstandige scholen een saamhorigheidgevoel kregen. Ook de voor alle leerkrachten georganiseerde Christophorus dagen in onder andere de Weerribben en Kevelaer geven me nog steeds een warm gevoel.’ Identiteit In 2010 gingen openbaar en katholiek onderwijs samen. AVES was geboren en Snelder werd lid van het College van Bestuur. ‘Ook daar had ik weer mijn ‘stokpaardje’ identiteit in het pakket. Identiteit is de basis van waaruit een school functioneert richting samenleving. Van daaruit maak je keuzes voor de onderwijsmethoden en hoe je omgaat met kinderen en ouders. Het voorkomt zwalkend beleid en laat zien waar je als school voor staat.’ Dat de bevlogen onderwijsman ook als Adviseur College van Bestuur z’n sporen nalaat is een understatement. Snelder is voortrekker van de pilot ‘Lessen Leren Leven’, opgezet vanuit de levensbeschouwingen Humanistisch, Christelijk/Katholiek en Islam. Ook het project ‘Gouden Handen’ wordt omarmd door Snelder. ‘Het is een soort plusklas voor kinderen die leren moeilijk vinden, maar wel goed zijn met hun handen. Deze kinderen leren zo trots te zijn op wat ze wél kunnen. Ik ben blij dat deze projecten verder worden ontwikkeld door kundige opvolgers. Daarnaast hoop ik dat het project ‘Sterk in de Klas’, dat samen met de gemeente Noordoostpolder is opgezet, kan worden uitgebreid zodat meer scholen er van kunnen profiteren.’ ‘Ik neem met een gerust hart afscheid van AVES. Ik kan me straks vol toewijding richten op mijn familieleven en de volkstuin die er soms wat verloren bij lag.’ En de grote motor…….? Die rijdt straks niet meer van school naar school, maar zoeft in vrijheid over alle onderwijssporen die Herman Snelder in de polder achterlaat. Peter Dekkers