Symposium: ‘Iedereen voor aarde opkomen’

Emmeloord - Kees Brouwer van VPRO’s Tegenlicht is donderdagavond 6 oktober spreker op het vijfde symposium van de Pioniers van de Toekomst dat als thema Duurzaamheid heeft. Het symposium begint 19.30 uur in de Pionierszaal van ’t Voorhuys. met onder meer de vertoning van de documentaire ‘Advocaat van de aarde’.

Taco van Buissant des Amorie uit Emmeloord en Tity Kuiken uit Kraggenburg zijn namens de organiserende Pioniers blij met de komst van Brouwer. Centraal deze avond staat advocate Polly Higgins uit Schotland, die opereert als advocate van de aarde. Higgins riep dat de aarde een advocaat nodig had en voegde de daad bij het woord. ‘Degenen die ecologische verwoesting teweeg brengen zouden daarvoor aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden en dus aangeklaagd, gedagvaard en gestraft’, stelt ze. Ze was proces-advocaat maar werkt nu in dienst van de aarde als juridisch eco-activiste. Ze wil wetgeving op internationaal niveau om vernietiging van de aarde tegen te gaan. Naast de vier internationale misdrijven: oorlogsmisdrijven, genocide, foltering en misdaden tegen de menselijkheid vindt zij dat er een vijfde aan toegevoegd moet worden: ecocide. Het is overigens Nederland dat in VN-verband als een van de weinige landen tegen gestemd heeft over internationale wetgeving op dit gebied. Programmamaker Brouwer volgde Higgens een jaar lang met een camerateam en maakte de documentaire ‘Advocaat van de aarde’. Delen hieruit worden donderdag getoond, waardoor het een interactieve avond wordt. Volgens Taco en Tity is de film echt een eyeopener. Brouwer vertelt over de drive van Higgens, die tegen de stroom in werkt, maar gedreven als ze is, blijft vechten voor de aarde. De documentaire gaat over hoe een mens gedreven is om de aarde te redden voor komende generaties met alle tegenwerking van dien. Duurzaamheid is het toverwoord. ‘Het gaat om continuïteit, dingen doen die je vol kunt houden’, merkt Taco op. ‘En ook het besef dat je anders met zaken moet omgaan’, vult Tity aan. Taco: ‘We willen besef kweken. De samenleving beetje bij beetje veranderen en successen zijn er; kijk naar de afschaffing van de plastictasjes en de groei van zon- en windenergie.’ ‘De burger staat in alles aan de basis, die kan een krachtig initiatief nemen’, haakt Tity erop in. Met de jaarlijkse symposia werken de Pioniers van de Toekomst aan bewustwording. ‘Als je niet weet komt er geen bewustwording. Uit kennis ontstaat een omkeer in denken. Mensen gaan er over nadenken en dat leidt uiteindelijk tot doen. We moeten zuiniger met onze aarde omgaan.’ En omdat de aarde zelf niet kan spreken, behalve dat ze door het leegplukken uitputtingverschijnselen vertoont, is een advocaat van de aarde zeer welkom. ‘Maar laten we allemaal voor de aarde opkomen, dat is onze boodschap op dit symposium’, besluiten de twee. Kaarten voor het symposium à 7,50 euro via www.pioniersvandetoekomst.nl Cees Walinga