PvdA-GroenLinks: meer aandacht voor Nederlands

Emmeloord - De PvdA-GroenLinks Noordoostpolder verlangt van de gemeente een effectiever beleid op beheersing van de Nederlandse taal.

De fractie vindt beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde om goed te kunnen participeren in Noordoostpolder. Het niet beheersen van de Nederlandse taal dient topprioriteit te hebben van de politiek in Noordoostpolder en dat heeft het niet, stelt de fractie. 'Diverse inwoners in dorp en wijk klagen over het niet of nauwelijks beheersen van het Nederlands door nieuwe Nederlanders, cursisten klagen over de gegeven cursussen en laaggeletterden zijn te vaak aangewezen op niet professionele goedbedoelende vrijwilligers. Zo maar wat voorbeelden.' Bovendien is de fractie verbaasd dat het college naar de raad niet al met een voorstel is gekomen over een taalaanpak voor Noordoostpolder. Door wetswijziging ontvangt de Noordoostpolder niet zelf de financiële middelen meer en loopt dit via een zogenaamde contact gemeente. Noordoostpolder dient in dit geval een plan in te dienen bij Almere om haar deel van de middelen te verkrijgen, aldus de partij. De fractie vraagt bij motie van de gemeente een taalplan met prestatie-indicatoren waaruit blijkt: Waarom, voor wie, hoe en met hoeveel geld. Hier moet niet op beknibbeld worden. Investeren in het Nederlands is investeren in mensen en in de samenleving van morgen. De voor Noordoostpolder toegekende middelen lijken de fractie in ieder geval ontoereikend voor wat de fractie beoogt. Volgens de landelijke norm gaat het in Noordoostpolder om 2911 mensen.